مهندس مجتبی جهانی

 مهندس مجتبی جهانی  فارغ التحصیل مهندس تکنولوژی سخت افزار از دانشگاه علوم و فنون مازندران  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی خلاصه ای از توانایی ها و دوره های گذرانده شده :  برنامه نویسی به زبان های Visual Basic.Net ، ASP.NET ، SQL Server  تحلیل گر […]