درباره ما

معرفی شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۷ با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی درحوزه های طراحی ، مشاوره ، نظارت، نگهداری ، مدیریت و ساخت رشته های ارتباطات مخابراتی وکامپیوتر و شبکه تأسیس گردید. این شرکت تا سال ۱۳۹۰ بصورت کامل غیرفعال بوده و در سال ۱۳۹۱ […]