نصب و راه اندازی شبکه

نصب و راه اندازی شبکه چطور باعث پیشرفت کسب و کارها میشه؟ اگر موافقید تعاریف دهان پرکن و آکادمیک رو بگذاریم برای همان دانشگاه‌ها! وقتی احتیاج داریم که بین دو یا چند کامپیوتر اطلاعات تبادل بشه و این کامپیوترها به هم متصل بشن، در واقع یک شبکه کامپیوتری تشکیل شده. ارتباط این کامپیوترها به نحوی […]