خدمات شبکه

بیایید ساده‌ترین تعریف را در نظر بگیریم: وقتی بین دو یا چند کامپیوتر اطلاعات رد و بدل می‌شود و به نوعی به هم متصل هستند تشکیل یک شبکه کامپیوتری را می‌دهند. هر خدماتی که به منظور کارکرد صحیح این شبکه انجام می‌شود را خدمات شبکه می‌گویند. می‌خواهید سرعت اینترنت هیچ‌وقت کم نشود یا قطع نباشد؟ […]