مشاوره

مشاوره در ارائه راهکارهای جامع فناوری اطلاعات

مشاوره در راستای تقسیم و توزیع پهنای باند اینترنت یا شبکه های داخلی

مشاوره ایجاد شبکه های خصوصی مجازی و بین شهری و ارتباط بین مراکز

مشاوره در زمینه ایجاد شبکه های بزرگ سازمانی با بهترین بازدهی و مناسب ترین هزینه ممکن

مشاوره در استفاده از تکنولوژی های جدید و روز دنیا, توسعه بخش ها , اضافه کردن روش های مکانیزه و غیر حضوری کردن امور مستحلک

مشاوره در تهیه سند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT and ICT Master Plan)

مشاوره در طراحی استراتژی پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

مشاوره در باز سازی شبکه های WAN , LAN , Wireless

مشاوره و ارائه راهکارهای سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات(ISO 27001)

مشاوره در خرید تجهیزات تخصصی شبکه