درباره شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی

  شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۷ با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه های طراحی ، مشاوره ، نظارت، نگهداری ، مدیریت و ساخت رشته های ارتباطات مخابراتی و کامپیوتر و شبکه تأسیس گردید. این شرکت تا سال ۱۳۹۰ بصورت کامل غیرفعال بوده و در سال ۱۳۹۱ با تغییر در مدیریت … بیشتر بخوانیددرباره شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی