درباره شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی

  شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی در سال 1387 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه های طراحی ، مشاوره ، نظارت، نگهداری ، مدیریت و ساخت رشته های ارتباطات مخابراتی و کامپیوتر و شبکه تأسیس گردید. این شرکت تا سال 1390 بصورت کامل غیرفعال بوده و در سال 1391 با تغییر در مدیریت … بیشتر بخوانیددرباره شرکت سداد اندیشان خراسان شمالی